Velkommen til dåp

Kjære foreldre!

Gratulerer med det nyfødte barnet!

Vi vil gjerne dele gleden med dere og feire at et nytt menneske får plass i kirkens store fellesskap.

Dåpen er en gave fra Gud.
Det er ikke lett å forstå dåpen, men den er enkel å utføre. Vi øser vann over barnets hode, og sier hva dåpen betyr.

Vann er livgivende, og vann renser. Slik er vannet er et konkret tegn på Guds omsorg. 

Alle som døpes blir medlem i Den norske kirke. Les mer om dåpen.

Slik går dere fram for å melde barnet til dåp:

Før dåpen

Hvor skal barnet døpes?

I Løten sokn kan du be om å få ha dåp i Løten kirke, Oset kapell, Oppegård kapell, Ådalsbruk kapell eller på Rokoberget.

Finn en dag som passer for dåpen

Her finner du en oversikt over når og hvor det er gudstjenester med dåp i Løten sokn.

Åpne skjemaet for å registrere forespørselen om dåp.

Dere kan også ta direkte kontakt med kirkekontoret på telefon 62 56 40 64 /402 35 080 og få mer informasjon om gudtjenestene der.

Velg faddere

Til hjelp med den kristne oppdragelsen skal dere som foreldre velge faddere.

Som faddere kan bare velges personer som er medlemmer av Den Norske Kirke, eller andre kristne trossamfunn som er positive til barnedåpen.

Fadderen er vitne om at barnet er døpt, og de lover å be for barnet og å hjelpe til med å oppdra barnet til kristent liv.

Faddere må være fylt 15 år.

Ved dåpen skal barnet ha minimum 2, høyst 6 faddere.

Her finner dere en veiledning for dåp i Løten.
Les mer om dåp på Kirken.no

På dåpsdagen

Dåpsgudstjenesten

En dåpsgudstjeneste åpner gjerne med at dåpsbarn og faddere går i prosesjon inn i kirken, opp midtgangen.

Her kan det være en annen enn fadder som bærer barnet.

Har dere spesielle ønsker om dåpssalme kan dere ta opp dette i dåpssamtalen med presten i forkant av barnedåpen.

Det er alltid hyggelig når noen fra dåpsfølge ønsker å være med på tekstlesing under gudstjenesten.
Dette kan dere også ta opp med presten i dåpssamtalen.
Liturgien for dåpshandlingen kan dere se her.

Etter dåpsdagen