Alle rettigheter 2019 Løten kyrkjelege fellesråd

Myldregudstjeneste for 2 åringer


 

9.mars blir det ny utdeling av sprellengel på myldregudstjeneste i Løten kirke. 
Alle døpte 2-åringer, i Løten sogn, med foresatte, familie og faddere er velkomne. 
Gudstjenesten er lagt til rette for barna og midt i vil det bli kirkesaft med boller!

 


VELKOMMEN! 
 

Tilbake