Pilegrimsvandring i Løten


 

Fra søndag 27. juni og frem til Olsok 28. juli skal det arrangeres pilegrimsvandring på strekningen Løten – Hamar.

Vandringen skal gå over fire etapper, 3 søndagsturer og den siste på onsdagen før Olsok.

Disse vandringene går igjennom fine kulturlandskap og langs gamle ferdselsårer. Dette er et ledd i prosessen med å etablere en Pilegrimsled som kobler Roko kirkeruin (St. Michaels Kirke) på Domkirkeodden og Hamardomen. På sikt ønsker vi å etablere dette som en fast pilegrimsled samt koble Løten på Østerdalsledene og Glåmdalsleden. Dette vil gjøre det mulig for Pilegrimer som kommer sørfra å velge om de vil gå Østerdalen eller Gudbrandsdalen på veien mot Nidaros.

Vandringene nå i sommer vil være sosiale turer med et kulturelt og historisk innhold.

Vi ønsker alle interesserte med på tur.

Her er link til etappene.

Våre samarbeidspartnere er:

Innlandet fylkeskommune og Hamar Pilegrimssenter

 

       
     
   
 

 

 

 

 

Tilbake