Alle rettigheter 2020 Løten kyrkjelege fellesråd

Ord og toner i Løten kirke


Tre filmer fra Løten kirke til Palmesøndag, Skjærtorsdag og Påskemorgen.

Les mer

 

Ord og toner i Løten kirke


Tre filmer fra Løten kirke til Palmesøndag, Skjærtorsdag og Påskemorgen.

Les mer

 

Fasteaksjonen 2020


Kirkens nødhjelps fasteaksjon.

Les mer

 

Fasteaksjonen 2020


Kirkens nødhjelps fasteaksjon.

Les mer

 

Coronavirus - viktig informasjon


Informasjon knyttet til Kirken og Coronaviruset.

Les mer

 

Coronavirus - viktig informasjon


Informasjon knyttet til Kirken og Coronaviruset.

Les mer

 
 

Løten kirke - innvendig

Les mer

 

Løten kirke

Les mer

Flere saker