Tilgjengelighetserklæring


Her er link til vår tilgjengelighetserklæring:

https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/78f291ec-5c9a-49c9-9b31-6b322ebf4709

Med hilsen Løten Kirkelig Fellesråd

Tilbake