Alle rettigheter 2019 Løten kyrkjelege fellesråd

Min kirkebok 4


Søndag 7. april vil det være utdeling av Min kirkebok 4 under gudstjenesten i Løten kirke kl. 11.00.

 

Barn født mellom januar-juni 2015 med familie, faddere og venner er velkomne.

Lørdag 6.april kl. 10.30 har vi samling for barn og foresatte i Løten kirke. Her vil vi synge, gå på skattejakt og å ha formingsaktivitet. 

Søndag 7. april er det gudstjeneste i Løten kirke, med utdeling av Min kirkebok 4. (Har dere ikke mulighet til å kommme på lørdag er dere fortsatt like velkommen på søndag.)

Påmelding kan gjøres til rsk@stange.kirken.no eller ved å kontakte kirkekontoret på tlf. 62 56 40 64.

Tilbake