Alle rettigheter 2020 Løten kyrkjelege fellesråd

Velg faddere


Til hjelp med den kristne oppdragelsen skal dere som foreldre velge faddere.

Som faddere kan bare velges personer som er medlemmer av Den Norske Kirke, eller andre kristne trossamfunn som er positive til barnedåpen.

Fadderen er vitne om at barnet er døpt, og de lover å be for barnet og å hjelpe til med å oppdra barnet til kristent liv.

Faddere må være fylt 15 år.

Ved dåpen skal barnet ha minimum 2, høyst 6 faddere.

Her finner dere en veiledning for dåp i Løten.
Les mer om dåp på Kirken.no

 

Tilbake