Alle rettigheter 2020 Løten kyrkjelege fellesråd

Hvor skal barnet døpes?


 

I Løten sokn kan du be om å få ha dåp i Løten kirke, Oset kapell, Oppegård kapell, Ådalsbruk kapell eller på Rokoberget.

Tilbake