Alle rettigheter 2020 Løten kyrkjelege fellesråd

Menighetsrådsvalget 2019


Det nye Menighetsrådet er valgt!

 

Et vellykket valg er over i Løten.

836 personer brukte stemmeretten sin på valg av Bispedømmeråd og Menighetsråd.

De har valgt 8 medlemmer og 5 varamedlemmer til Menighetsrådet her i Løten.

Her kan du se hvem som ble valgt inn i det nye Menighetsrådet.

Tilbake