Coronavirus - viktig informasjon


Informasjon knyttet til Kirken og Coronaviruset.

 

Informasjon fra Løten kirkelige fellesråd

Løten kirke er åpen for gudstjenester. Vi vil gjennomføre begravelser, dåp etter avtale og vigsler etter avtale.
Imidlertid er det slik at vi er nødt til å sette strenge grenser på antall deltakere.  Vi forholder oss til myndighetense påbud og anbefalinger. Dette betyr at bare de som bor sammen, sitter sammen. Ellers praktiserer vi avstand på minimum en meter. Vi vil også regulere hvilke benker det er tillat å sitte på. Vi vil forsøke å tilrettelegge, så sant det er forsvarlig. Dette betyr at vi per nå kan slippe inn omkring 75 - 100 personer i Løten kirke. Dette er helt avhengig av hvor mange som er i samme kohort.  Det vil også bli ført lister over hvem som er til stede, dette for å kunne drive eventuell smittesporing i ettertid.
Oppdatert informasjon vil hele tiden finnes på Hamar Bispedømmes side. 

Vi oppfordrer dere til å ta kontakt med oss per telefon eller epost.
Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tar i mot besøk på kirkekontoret eller  hos kirketjenere. 

Vi oppfordrer alle til å ta vare på hverandre, og etterfølge myndighetenes råd og påbud.
Med hilsen Kirkevergen

Tilbake