Alle rettigheter 2020 Løten kyrkjelege fellesråd

Coronavirus - viktig informasjon


Informasjon knyttet til Kirken og Coronaviruset.

 

Informasjon fra Løten kirkelige fellesråd

Løten kirke er stengt for gudstjenester. Vi vil gjennomføre begravelser, dåp etter avtale og vigsler etter avtale.
Imidlertid er det slik at vi er nødt til å sette strenge grenser på antall deltakere. Det er bare aller nærmeste familie som kan få være tilstede. Vi forholder oss til myndighetense påbud og anbefalinger. Dette betyr at bare de som bor sammen, sitter sammen. Ellers praktiserer vi avstand på minimum en meter. Vi vil også regulere hvilke benker det er tillat å sitte på. Vi vil forsøke å tilrettelegge, så sant det er forsvarlig.
Oppdatert informasjon vil hele tiden finnes på Hamar Bispedømmes side. 

Vi oppfordrer dere til å ta kontakt med oss per telefon eller epost.
Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tar i mot besøk på kirkekontoret eller  hos kirketjenere. 

Vi oppfordrer alle til å ta vare på hverandre, og etterfølge myndighetenes råd og påbud.
Med hilsen Kirkevergen

Tilbake