MENIGHETSBLADET

Menighetsbladet for Løten kommer ut 4 ganger pr. år.
Redaktør er kirkekontoret.
Vi er veldig glade for alle bidrag som kommer inn! Har du noe på hjertet som kan deles i menighetsbladet, så ring kirkekontoret på tlf. 62 56 40 64 eller send en e-post til kirkekontoret@kirken-loten.no.

Ønsker bedriften din å annonsere i bladet er det bare å ta kontakt.