Alle rettigheter 2020 Løten kyrkjelege fellesråd

 MENIGHETSRÅD

 For perioden 2015-2019 er følgende valgt inn som medlemmer i Løten Menighetsråd:

 

 

Bakerst fra høyre: 
Mona Myrvang Nygård (leder), Åse Elisabeth Krogsrud, Henny Kildahl, Ruth Hoel, Anne-Gry Villumstad, Liv-Karin Skjærstad (5.vara), Astrid Synnøve Søsveen (3.vara), Kristin Toven (sekretær)
Foran fra høyre: 
Per Olav Lund, Paul Kristian Svevad (nestleder), Henning Winge, Rolv Olsen (2.vara), Arne Flagstad (1.vara)
Ikke tilstede da bildet ble tatt:Toril Hafslund Fossum og Herman T. Bjørklund (4.vara)
1. vara blir innkalt til alle møter. I tillegg møter sokneprest Henning Winge og kirkeverge Lars Linholt.

e øvrige varamedlemmene: Rolv Olsen, Astrid Synnøve Søsveen. Herman T. Bjørklund og Liv Karin Skjærstad får tilsendt sakspapirer. Alle møter er åpne.
Sokneprest Henning Winge sitter også i fellesrådet.
Kommunens representant i fellesrådet er Jørn Arild Flata med vara Marthe Larsen Tønseth.

Kontaktperson
Leder Mona Myrvang Nygård (917 46 722)
eller kirkeverge Lars Linholt (62 56 40 64/ 92482990).

 

 Title Description
DOC Møteinnkalling 30. august 2017DownloadInnkalling til menighetsrådsmøte
DOC Menighetsråd 30. august 2017DownloadProtokoll