Alle rettigheter 2020 Løten kyrkjelege fellesråd

Kirketjener

Tore Lundby

970 24 829

Send e-post

Kirketjener

Even Norderhaug

970 24 829

Send e-post

Kirkeverge/daglig leder

Lars Linholt

62 56 40 64

924 82 990

Send e-post

Menighetspedagog/Trosopplærer

Ranya Staangstad Karlsen

932 99 499

Send e-post

Organist

Nelson Craig Lee

995 84 866

Send e-post

Sokneprest Løten

Torbjørn Granerud

62 56 40 65

906 21 246

Send e-post