VIGSEL

Vigsel er gratis for alle som bor i Løten. For utenbygds kommer leie på kr 4000,- for Løten kirke.

Vanlig vigselsdag er lørdag, og tider som kan velges er 12.30, 14.00 og 15.30.

I god tid før bryllupet vil presten ta kontakt for en samtale og planlegging av seremonien.

Brudeparet vil også kunne ta kontakt med organisten i forkant for å bli enig om musikk, se under.

For å bestille vigsel vennligst bruk elektronisk påmelding

Les mer om bryllup og vigsel på Den norske kirkes nettside.

Se også forslag til musikk ved vigsel